hân hoan sống,
hân hoan sáng tạo

TÊ-TÊ-SỐ giúp chủ nhân của sản phẩm số “bán” được chất xám của mình một cách thuận tiện, nhanh chóng và đơn giản nhất.

Ebook, nhạc, phần mềm,… TETESO đều có thể giúp bạn.

như thế nào?

BẠN:

Chủ nhân tác phẩm đăng sản phẩm số của mình lên TETESO và quảng bá trên mạng xã hội và kênh cá nhân.

Khách hàng xem thông tin về sản phẩm trên TETESO và quyết định đặt mua.

TÊ-TÊ-SỐ:

TETESO sẽ đảm đương giúp bạn những khâu phiền não nhất với dân sáng tạo. Cụ thể là TETESO nhận thanh toán và giao sản phẩm số tới khách hàng nhanh chóng và thuận tiện qua email.

TETESO chuyển khoản cho chủ nhân tác phẩm sau 05 ngày, sau khi trừ phí.

BẠN:

Chủ nhân tác phẩm số nhận doanh thu, và sở hữu toàn bộ dữ liệu đơn hàng và khách hàng.

Chúng tôi lo việc thanh toán và giao hàng,

bạn có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống

và công việc sáng tạo bạn yêu thích.